CNC深孔加工機-CNC Gun Drilling Machine

  • 产品详情

CNC深孔加工机是参高企业股份有限公司为深孔加工提供专用之设备,可降低生产成本、加快速度以及高精密的加工,适用于塑料模具工业、油压机械工业、汽车零件工业、航天工业、电机工业。


CNC深孔加工机四种规格:SAN-800NC、SAN-1200NC、SAN-1800NC、SANK-2000NC规格SAN-800NCSAN-1200NCSAN-1800NCSAN-2000NC

加工

直径

(mm)

2-12
4-326-32

6-32

加工

长度

(mm)

70012001800

1800

行程X

(mm)

90015002000

2500

Y(mm)

50010001200

1200

Z(mm)

80012001800

2000

主轴

马力

(kw)

2.2/3.73.7/5.55.5/7.5

5.5/7.5

工作台

左右(kw)

αi12αi30αi40

αi50

主轴台

上下(kw)

αi22αi30αi40

αi40

主轴台

前后(kw)

αi12αi12αi12

αi12

高压

帮浦(kw)

3.7x25.5x25.5x2

5.5x2

润滑

帮浦(kw)

0.090.090.09

0.09

油压

帮浦(kw)

3.75.55.5

5.5

工作台

左右

快送

(mm/min)

500050005000

5000

主轴

上下

前后

快送

(mm/min)

500050005000

5000

主轴

前后

进给

速度

(mm/min)

0-10000-10000-1000

0-1000

工作台

面积(LxW)mm

1200x

800

1600x

1200

2200x

1500

2800x

2000

工作台

戴重(kg)

2500800010000

15000

占地

面积

(mm)

3000x

3000

6000x

4500

6000x

5500

7000x

6000

重量(kg)

75002050023000

32500

控制系统 FANUC CNC SYSTEM / 简易NC


以上规格仅供参考,本公司保有变更设计之权力


首页
客服